Maison Grande Mormont                                                                   WWW.ARDENNEMAISON.BE

Valérie de Negri                                                                                  INFO@ARDENNEMAISON.BE

Virginie Plasstraat 1

1140 Evere

Banque BE 92 0017 8890 5423

 

HUURVOORWAARDEN  HUIS GRANDE MORMONT

 

 

BOEKEN EN BETALEN

 • Alle voorwaarden & prijzen staan op de website vermeld. Uw aanvraag voor de boeking wordt per email beantwoord met vermelding van alle financiële voorwaarden en de betalingsinstructies. Eenmaal het voorschot betaald – binnen de 7 dagen na ondertekening van het contract -  gelden de algemene huurvoorwaarden automatisch en is de boeking bindend en definitief. Overeenkomstig de bevestigingsmail dient de betaling van het huursaldo en de waarborg ten laatste zes weken voor de aanvang van het verblijf te gebeuren.
 • In geval de betaling niet binnen de vastgelegde termijn is uitgevoerd, beschikt de huurder nog over 5 kalenderdagen om het nodige te doen. Is het verschuldigde dan nog steeds niet vereffend, is het akkoord tussen de 2 partijen automatisch nietig en het huis wordt opnieuw ter verhuur gesteld.
 • Indien de huurder minder dan 3 weken voor de aanvangstermijn reserveert, zal hij het volledige bedrag – huurprijs en waarborg – binnen de 3 dagen vereffenen.
 • De huurprijs omvat het huren van het huis, een mand brandhout en een ‘normale’ schoonmaak (zie ook punt E). Geen enkele andere kost is verder inbegrepen (voedsel, drank,…). De energiekosten zijn extra.  De huurder zal dus o.a. de onkosten voor het laden van een elektrische wagen op zich moeten nemen alsook alle andere energiekosten.
 • De waarborg wordt binnen de maand teruggestort op de rekening van de huurder, tenzij paragraaf F van toepassing is.

 

ANNULATIE

 • Annulering door de huurder: Elke annulering moet schriftelijk of per mail aan de eigenaar worden gemeld. Volgende bedragen worden in rekening gebracht:

° + 3 maanden voor aanvang = 25€.

° Annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang huurperiode = 25% van de huur.

° Annulering tussen de 59e en 15e dag voor de aanvang huurperiode = 50% van de huur.

° Annulering minder dan 15 dagen voor de aanvang huurperiode = 100% van de huur.

 • Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor de afloop van de huurperiode verlaat, zal er geen terugbetaling gebeuren.
 • Bij annulering door de eigenaar zullen alle betaalde sommen terugbetaald worden aan de huurder. Dit betreft omstandigheden of overmacht die de eigenaar ertoe dwingt de boeking te annuleren.
 • De eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige storing ook, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant indien dit voortvloeit uit onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.
 • De eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongemakken veroorzaakt door het werk van derden zoals de gemeente, provincie, …
 • De eigenaar wijst alle verantwoordelijk af voor het verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke voorwerpen en voertuigen alsmede voor kosten voortvloeiend uit het niet tijdig bereiken van het huis wegens oponthoud.

 

HUISDIEREN

Huisdieren zijn toegelaten, max. 2, mits voorafgaande toestemming van de eigenaar.

De huurder neemt de nodige voorzorgen naar respect voor binnen en buiten meubilair en hygiëne.  Kortom:

 • Geen huisdieren op meubilair, zetels, bedden. Alle schoonmaakkosten rechtstreeks gelinkt aan het verblijf van de dieren worden van de waarborg afgetrokken.
 • Uitwerpselen (in zakje) worden bij het huisvuil gegooid.
 • Alle schade veroorzaakt dat de huisdieren zal worden aangerekend.

 

AANKOMST & VERTREK

De huurder houdt zich aan de instructies die hij - na de betaling van de huur en/of enkele dagen voor de huuraanvang - via email heeft ontvangen:

Aankomst ter plaatse vanaf 16uur en vertrek voor 10uur (zondag 20uur) tenzij anders aangegeven in het contract / mail.

De mail bevestigt dus de aankomst- en vertrekuren, het in ontvangst nemen van de sleutel, het gebruik van de woning op verantwoorde wijze, … .

 

ALGEMEEN

 • Ter plaatse is er een informatiemap: deze bevat alle nodige praktische info over het huis zoals de verwarming, het afvalbeheer, … De huurder wordt geacht deze map door te nemen om zodoende het huis op een verantwoorde wijze te gebruiken.  Alle informatie is ter goeder trouw verstrekt.  Indien het meubilair, de indeling, … worden gewijzigd, kan de eigenaar daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld.  Indien er echter grote veranderen worden doorgevoerd, zal de eigenaar de huurder daarover inlichten voor de huuraanvang.
 • Het is verboden:

° Tenten, caravans of motor homes in de tuin te installeren,

° (demontabele) zwembaden te vullen,

° binnen te roken,

° binnenshuis meubilair te verplaatsen, meubilair binnen naar buiten te verhuizen of omgekeerd,

° de kelder en/of de zolder te betreden, de grasmachine te gebruiken, hangsloten te forceren.

 • Gelieve:

° tussen 22.00 en 8.00 de nachtrust van de buurtbewoners na te leven,

° de buren en hun eigendom te respecteren,

° geen audio/video-apparatuur buiten te gebruiken,

° een asbak buitenshuis te gebruiken

 • Het huis telt 3 kamers, goed voor maximum 5 personen (en een baby/jong kind voor zover de huurder een kinderbedje meebrengt en mits voorafgaande toestemming van de eigenaar)
 • Alle bedden zijn voorzien van hoofdkussens en dekbedden met beschermhoes. De huurders brengen EN gebruiken lakens en/of dekbedovertrekken en kussenslopen. Ook bij gebruik van slaapzak is een onderlaken en kussensloop vereist. Het beddengoed wordt door de eigenaar regelmatig gewassen. Indien de huisverantwoordelijke vaststelt dat deze vervuild is, worden de reinigingskosten bij de afrekening van de waarborg afgehouden.

  

 • Bij vertrek moeten alle kamers van het huis opgeruimd zijn, alle keukenmateriaal (proper) in de kasten opgeborgen, de vaatwasmachine geledigd, het huis gestofzuigd of geveegd, alle as van de houtkachel/BBQ in gele afvalzak gegooid, de gele afvalzak in de berging op straat gedeponeerd, karton en PMD in de garage geplaatst, glas en flessen in de glazen bollen aan het begin van de straat gegooid, alle vensters en deuren en tuinportieken gesloten, de thermostaten overal op ‘sterretje’ (behalve indien anders gespecifieerd).

Bij gebruik van de BBQ en/of houtkachel: volledig schoonmaken voor vertrek (roosters,…)

! Al het bovenstaande is niet inbegrepen in het schoonmaakpakket!

 • De huurder wordt geacht het huis achter te laten in een normale staat van netheid na een verhuur: de eindschoonmaak is inbegrepen in de huurprijs voor zover deze schoonmaak binnen de perken blijft van een ‘ordinaire schoonmaak’ na een huurtermijn.
 • Bij vertrek wordt de sleutel teruggegeven conform de instructies.
 • Voor verdere vragen, onduidelijkheden of problemen gedurende zijn verblijf kan de huurder steeds contact opnemen met de eigenaar of aangeduide persoon via het opgegeven gsmnummer.

 

SCHADE

Kleine schade aan het huis of aan de inboedel zullen worden in mindering gebracht van de waarborg. De huurder informeert de eigenaar omtrent eventuele schade. Deze kan ook vastgesteld worden bij de schoonmaakbeurt achteraf. De eigenaar zal hiervoor  contact opnemen met de huurder.

 

VERZEKERING VAN DE WONING

De woning is gedekt door een uitgebreide KBC-brandverzekering.

De eigenaar doet tegenover de huurder een afstand van verhaal, voor zover de eigenaar in zijn brandpolis voor de schade is verzekerd.

 

KLACHTEN EN GESCHILLEN

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in het bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld, deze moet worden gevolgd door een aangetekend schrijven. Dit geldt ook indien er zich iets ernstigs voordoet gedurende het verblijf. Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet in overeenkomst is met wat hij redelijkerwijs mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met Ardenne Maison. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt tussen huurder en verhuurder dan moet de huurder klacht neerleggen met aanstelling van deurwaarder en expert die dit objectief kan beoordelen.

Het huidig contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Belgisch recht.  Alle geschillen die uit dit contract zouden kunnen rijzen, vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Brussel.