ARDENNE MAISON BVBA                                                         WWW.ARDENNEMAISON.BE

ONTMIJNERLAAN 17                                                                INFO@ARDENNEMAISON.BE

8200 BRUGGE

BANK : Be 98 0018 3034 1193

 

 

HUURVOORWAARDEN  MAISON FLORENCE WIBRIN

 

A. BOEKEN, RESERVEREN EN BETALEN

Alle voorwaarden & prijzen worden op de website weergegeven. Uw aanvraag voor de reservatie wordt per email beantwoord met een bevestigingsbrief. Hierbij worden  alle financiële voorwaarden vermeld met de betalingsinstructies .  Met de betaling van het voorschot, ten laatst 7 dag nadat het contract werd getekend door de huurder ,  worden de algemene huurvoorwaarden automatisch van kracht en de reservering bindend.

De betaling van het saldo van de huur en waarborg dient te gebeuren conform de bevestigingsbrief die u per email hebt ontvangen, namelijk zes weken voor de aanvang van uw verblijf .

De energiekosten worden verrekend met de waarborg. Het saldo wordt binnen de maand teruggestort op de rekening van de huurder.


B. ANNULATIE

Annulering door de huurder : Elke annulering moet schriftelijk, of per mail aan Ardenne Maison worden gemeld. Volgende bedragen worden in rekening gebracht : 3 maanden voor aanvang = 25€. Annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode = 25% van de huur. Annulering tussen de 59e en 15e dag voor de aanvang van de huurperiode = 50% van de huur. Annulering minder dan 15 dagen voor de aanvang van de huurperiode = 100% van de huur. Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het eind van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele restitutie plaats vinden.

Bij annulering door de eigenaar zullen alle betaalde sommen terugbetaald worden aan de huurder. Dit betreft omstandigheden of overmacht die de eigenaar ertoe dwingt de reservering te annuleren.


C. HUISDIEREN

Huisdieren zijn toegelaten  De huurder neemt de nodige voorzorgen naar respect voor meubilair en hygiëne (ook in de tuin).


D. AANKOMST & VERTREK

De huurder moet zich houden aan de instructies ze per email ontvangen na de betaling van huur. Dit omvat de aankomst & vertrek tijd, de  sleutels, het afvalbeheer, het energiebeheer en het gebruik van de woning als een goede huisvader.

Bij eventuele onduidelijkheden of problemen gedurende zijn verblijf zal de huurder altijd kunnen contact nemen met de eigenaar of aangeduide persoon. Een telefoonnummer zal worden meegegeven in de instructies.


E. SCHADE

Kleinere schade aan de inventaris van het huis zullen worden in mindering gebracht van de waarborg. De huurder informeert de eigenaar omtrent eventuele schade. Deze kan ook vastgesteld worden bij de schoonmaakbeurt achteraf. De eigenaar zal hiervoor  contact opnemen met de huurder.


F. verzekering van de woning

De woning is gedekt door een uitgebreide brandverzekering bij KBC.

De eigenaar doet tegenover de huurder een afstand van verhaal, voor zover de eigenaar in zijn brandpolis voor de schade is verzekerd.


H. Klachten en geschillen

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in het bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld, deze moet worden gevolgd door een aangetekend schrijven. Dit geldt ook indien er zich iets ernstigs voordoet gedurende het verblijf. Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet in overeenkomst is met wat hij redelijkerwijs mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met Ardenne Maison. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt tussen huurder en verhuurder dan moet de huurder klacht neerleggen met aanstelling van deurwaarder en expert die dit objectief kan beoordelen.


Het huidig contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Belgische recht . Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen, vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Brugge.